Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Animació Sociocultural’ Category

Avui ha set un dia de noves experiències, de nous tactes, de nous colors i noves persones…..

He conegut a la Ioli i a la Marta, dues persones que a partir d’ara compartiré moltes estones amb les nostres trobades de Creacions amb Pachwork.

Coixí Model TILDA

He triat com a primera creació un coixí de la col·lecció Tilda…

A veure que surt!!!!!!!

Anuncis

Read Full Post »

L’Educador social en centres residencials i centres de dia per a Gent gran

Perfil professional

1.- Consideracions prèvies.

D’acord amb la normativa vigent, a partir del Decret 284/1996 de Serveis Socials, en l’apartat 2.3 Àrea d’atenció a la Gent Gran, a l’annex 2.3.1 i 2.3.2, es determina que una de les funcions dels centres residencials i de dia, és la dinamització sociocultural.

Històricament aquesta tasca ha estat desenvolupada per professionals del camp de l’animació sociocultural. Amb l’aparició de la Diplomatura universitària d’Educació social, les activitats d’animació sociocultural passen a ser competència de l’educador/a social.

 2.- Fonaments d’actuació.

El professional de la dinamització sociocultural parteix d’un pla d’atenció global del centre. Actua a partir de quatre pilars bàsics:

 • Atenció a la persona en funció de les capacitats, habilitats, destreses i desitjós, per fonamentar el seu benestar personal i facilitar la seva relació grupal.
 • L’entorn immediat com element potenciador de les relacions interpersonals (residents, família i professionals) i facilitador de l’adaptació de la persona gran a la institució.
 • Activació social i comunitària. Promoció d’una participació de la persona dins de la població per mantenir la seva socialització i integració.
 • Participació coordinada amb altres professionals del centre (equip interdisciplinar).

A partir dels quatre pilars es dissenya el programa d’activitats de dinamització del centre. Aquest programa ha de:

 • Ser ampli i flexible en funció de les necessitats de les persones
 • Estar temporalitzat trimestralment/ anualment.
 • Recollir centres d’interès relacionats amb la història de vida de la persona
 • Contenir objectius, activitats i sist. de seguiment de l’avaluació.

3.- Definició dels objectius de l’Educador/a Social en centres residencials i centres de dia de Gent gran.

La filosofia d’actuació és “donar vida als anys” i d’aquesta, se’n despleguen els següents objectius:

 • Potenciar la dimensió lúdica, creativa i relacional de la persona.
 • Generar il·lusió.
 • Contribuir que la persona gran reelabori i doni continuïtat al seu propi projecte de vida. v Integrar als familiars dels residents en el procés de dinamització.
 • Potenciar la capacitat de decisió i d’autogestió de la persona.
 • Normalitzar la vida de la persona gran com a persona abans que com a malalt.
 • Recuperar i mantenir la vinculació amb la institució, l’entorn i la vida social v Mantenir i potenciar les capacitats físiques, psíquiques i socials tenint en compte a la persona com un ésser bio-psico-social i espiritual.

4.- Funcions de l’Educador/a social en centres residencials i centres de dia de Gent gran.

1. Dissenyar, planificar i avaluar les activitats de dinamització

2. Motivar, facilitar i canalitzar iniciatives.

3. Transmetre estratègies i eines facilitadores de la relació i la comunicació interpersonal.

Relacionades amb l’equip interdisciplinar

1. Participar en l’elaboració d’un pla individual d’atenció, en el plantejament d’objectius, activitats i seguiment de resultats

2. Donar a conèixer i proporcionar els recursos a la resta de professionals

3. Col·laborar en els programes de formació del personal del centre potenciant els aspectes de qualitat de vida, conjuntament amb els aspectes assistencials.

4. Vetllar pel treball coordinat entre diferents àmbits d’actuació (sanitari, social, etc..)

Relacionades amb els familiars, voluntaris, etc…

1. Implicar les famílies i persones de referència (amics, veïns, etc..) en la dinamització del centre (història de vida dels residents, sortides, tradicions, costums, etc..)

2. Oferir eines i estratègies d’estimulació i relació en les situacions de discapacitat (demència, etc.…)

3. Acompanyar en el procés de dol Quan fem dinamització la persona gran es defineix com un subjecte actiu, participatiu i col·laborador del seu propi procés. En definitiva, la persona malgrat la seva discapacitat és protagonista de la seva pròpia vida.

Informació extreta del CEESC.

Read Full Post »

La Vida en Dubái

Directorio colectivo de españoles en Dubái

Cultivem l'Educació a Badia del Vallès

Blog de les accions educatives de l'Ajuntament de Badia del Vallès

Asociación SIENA

¡Disfruta la edad!

TheAdventuresOfDr

chasing the world, finding bliss

Graphique Fantastique

Creative Lifestyle Blog | London, UK

101 Books

Reading my way through Time Magazine's 100 Greatest Novels since 1923 (plus Ulysses)

Educació Transformadora

Educació Social, Cultura, Gestió Comunitària, Circ Social, Animació Sociocultural i altres enginys.

Jugar con Esferas

El blog de Lourdes Tebé, aprendiz y ciudadana

A R T I B A R R I

Comunitats creatives per al canvi social

Al fons, a l'esquerra

Opinions d'un emprenedor d'esquerres.

El principi de...

Bloc sobre biaixos, confluències, seqüències i conseqüències

LaFreixeneda

LA CABRERA MÍTICA

Paranoias de una Educadora y un Educador Social en Asturias

Educad a los niños, y no tendréis que castigar a los hombres.

Petjades d'Educació Social

Blog d'una educadora social en català