Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Mai de 2015

Què és?

La paràlisi cerebral és conseqüència d’una malformació cerebral o d’una lesió en el cervell que es produeix abans del naixement, en el mateix part, o bé en la primera infància. Això interfereix en el desenvolupament psicomotriu i afecta en l’organització tant de la postura, com del moviment, com de la percepció. Pot interferir d’una manera més o menys important en el desenvolupament de la intel·ligència i de la personalitat, provocar trastorns de la visió, de l’audició i en el desenvolupament de l’aparell locomotriu. La lesió afecta al cervell immadur i interfereix en la maduració del Sistema nerviós central.
Principalment, la paràlisi cerebral es diagnostica fent una avaluació
sobre de quina manera es mou un nadó

Tipologia.

Segons els tipus de moviments corporals existeixen: L’Espàstica, Atetosica, Atàxica i la Mixta. Segons la topografia n’hi ha sis tipus:L’Hemiplegia, La Diplegia, La Quadriplegia, la Paraplegia, la Monoplegia i la Triplegia. Diferenciem tres tons diferents: Isotònic, Hipertò nic i Hipotònic. I Depenen del grau de discapacitat direm que pot ser. Lleu, moderat o greu.
Etiologia i detecció
Sovint l’etiologia és produïda per diferents factors i es pot produir en un període molt ampli de la formació i maduració del sistema nerviós central, es per això que es distingeixen tres períodes: Prenatal, perinatal i postnatal.

El tractament

La paràlisi cerebral es treballa des de dos camps; El mèdic i el social. El primer fa referència a la vessant més assistencial, en la qual es pot dur a termefins a una cirurgia per tal de millorar la postura de la persones. D’altre banda hi ha el social en el qual es pot dur a terme una tasca més educativa per tal de caminar cap a una inserció social. Val a dir que hi ha casos on la paràlisi és molt greu en què l’única tasca que es podrà dur a terme serà assistencial.
A l’hora d’intervenir, també s’ha de pensar en les famílies ja que tenen un paper molt important en el procés de desenvolupament de la persona i és imprescindible la seva implicació. La família és el seu entorn més proper i més conegut, i on segurament, hi passarà més moments. També les famílies passen per diferents fases abans d’arribar a l’acceptació de la malaltia, ja que aquest fet suposa un gran xoc per a elles.

L’educació social i la paràlisi cerebral

La paràlisi cerebral, al igual que totes les discapacitats en general estan mal vistes socialment i generen un gran rebuig. Per tal d’evitar aquests fets tan primitius i caminar cap una societat inclusiva on es valorin les diferències i no siguin motiu de desigualtat, hi ha diferents institucions i professionals que treballen perquè això sigui possible.
Les institucions treballen a partir del model bio-psico-social. Donen resposta a les necessitats de les persones amb paràlisis cerebral i les seves famílies. També treballen amb la societat en general, i porten a terme campanyes de difusió d’informació i de sensibilització, amb la finalitat d’informar.
El paper que juga l’educador o educadora social també és divers, i s’ha d’entendre que cada persona és diferent per tant cada intervenció també ho ha de ser. Tot i així hi ha unes premisses bàsiques d’actuació que cal treballar per a poder establir la relació educativa:
– Actuar directament amb la persona que té paràlisi cerebral
– Treballar amb la família de la persona que té paràlisi cerebral
– Intervenir sobre l’entorn en el què es desenvolupa la persona amb paràlis i
cerebral.
– Reflexionar sobre la pròpia pràctica educativa
Anuncis

Read Full Post »

La Vida en Dubái

Directorio colectivo de españoles en Dubái

Cultivem l'Educació a Badia del Vallès

Blog de les accions educatives de l'Ajuntament de Badia del Vallès

Asociación SIENA

¡Disfruta la edad!

TheAdventuresOfDr

chasing the world, finding bliss

Graphique Fantastique

Creative Lifestyle Blog | London, UK

101 Books

Reading my way through Time Magazine's 100 Greatest Novels since 1923 (plus Ulysses)

Educació Transformadora

Educació Social, Cultura, Gestió Comunitària, Circ Social, Animació Sociocultural i altres enginys.

Jugar con Esferas

El blog de Lourdes Tebé, aprendiz y ciudadana

A R T I B A R R I

Comunitats creatives per al canvi social

Al fons, a l'esquerra

Opinions d'un emprenedor d'esquerres.

El principi de...

Bloc sobre biaixos, confluències, seqüències i conseqüències

LaFreixeneda

LA CABRERA MÍTICA

Paranoias de una Educadora y un Educador Social en Asturias

Educad a los niños, y no tendréis que castigar a los hombres.

Petjades d'Educació Social

Blog d'una educadora social en català